روز مهندس !

راستش قصدی مبنی بر نوشتن در مورد روز مهندس نداشتم، ولی تصویر بالا رو که دیدم از جمله خوشم اومد و تصمیم گرفتم تو این قسمت بیارمش.

البته بماند که حالا ما هم مهندسیم و روزمون مبارک.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *