پشت گوش اندازی و خویشتن داری

در فصل 6 به دلایل پشت گوش اندازی می پردازیم و اینکه چرا بسیاری از تصمیمات خود را زیر پا میگذاریم؟

چرا رژیم خود را میشکنیم؟

چرا پول خود را پس انداز نمی کنیم؟

… ؟

 

دانلود خلاصه فصل 6

دانلود کتاب _ زبان اصلی

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *