«چ» مثل «چمران»

شهید مصطفی چمران هر خط مطالعه از زندگینامه دکتر چمران دنیایی از درس و معنویت است، برای من که به استاد و الگویی بزرگ تبدیل شده است.   نمود لطافت و نورانیت در سخنان ایشان: آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند. آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه […]

دکتر مرتضی شیخ …

روزنویس 9 – 6 اسفند 1396 همونطور که قول داده بودم دوست دارم امروز چند تا درس از زندگینامه « دکتر مرتضی شیخ » رو بررسی کنیم. دوست ندارم مطلبی که همجا پیدا میشه رو براتون بزارم، پس خودتون میتونید با یه جستجوی ساده در گوگل به اطلاعات کاملی از این شخصیت دست پیدا کنید. […]